درباره ما

 
 

شرکت توسعه فناوری اطلاعات آتيه در سال 1382 تاسيس شده و عضو شورای عالی انفورماتيک و همچنين سازمان نظام صنفی رایانه کشور می باشد. يکی از شرکت های فعال در زمينه ارايه خدمات ساماندهی و سازماندهی مراکز اسناد و ایجاد مرکز اسناد استاندارد و کاربردی و همچنین مجری تبدیل اسناد و هر مدرک غیر الکترونیکی به فایل های کامپیوتری در قالب سیستم نرم افزاری قابل جستجو و گزارش گیری مناسب می باشد. این شرکت افتخار خدمت به بزرگترين سازمان ها و شرکتهای کشور چون وزارت مسکن و شهر سازی، وزارت علوم، شركت نفت فلات قاره ایران، شركت مپنا و شرکت ABB را با رضايتمند ی کامل داراست. طی ساليان گذشته با توجه به نيازها و خواستهای جدید کارفرمايان، به خدمات اين شرکت افزوده شده و سعی در ارايه راهکارها و مشاوره های مناسب و انجام کليه کارهای تکميلی و جانبی مورد نياز، جهت رفاه بيشتر کارفرمايان بوده است.