ایجاد شناسنامه تجهیزات

جمع آوری اطلاعات و ایجاد شناسنامه تجهیزات

این خدمات محدود به بعضی از سازمان های خاص با توجه به نوع فعالیت آن ها می باشد. به طور مثال یکی از خدمات ارایه شده در این خصوص مربوط به سازمان آب و فاضلاب استان تهران بوده است در این پروژه کارشناسان این شرکت به بیش از 50 منبع و مرکز تصفیه آب استان تهران مراجعه نموده و پس از گرفتن عکس از واحد های مختلف جهت بررسی شرایط ظاهری با تکمیل اطلاعات مورد نظر در فرم های مربوطه، اقدام به جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز کارفرما و ایجاد شناسنامه جهت:الکتروپمپ و تراسفورماتور ها در کلیه تصفیه خانه های آب شهر تهران نمودند.