نرم افزار آرشیو و مدیریت اسناد

  • مشاوره، تهیه، نصب و آموزش نرم افزارهای آرشیو و مدیریت اسناد
  • تهیه فرم اطلاعاتی مدارک
  • وارد نمودن اطلاعات در سیستم های آرشیو دیجیتالی
  • طراحی و توسعه نرم افزار آرشیو و مدیریت اسناد اختصاصی

نرم افزار آرشیو و مدیریت اسناد

با تهیه نرم افزار آرشیو مناسب و با توجه به نیازها و تعداد کاربران هر سازمان، می توان اطلاعات و مدارک اسکن شده را به طرز صحیح مدیریت و بازیابی نمود. سیستم مدیریت اسناد این امکان را محیا می سازد تا اطلاعات مختلف را با حفظ محدوده های امنیتی ذخیره و بازیابی نماییم. همچنین ایجاد آرشیو دیجیتال علاوه بر صرفه جویی در مصرف کاغذ و کمک به حفظ محیط زیست، امنیت اطلاعات حیاتی هر سازمان را نیز تامین میکند.

جهت هر بایگانی یا گروه از مدارک با توجه به نیاز و اطلاعات موجود در مدارک، فیلد های (کلید واژه ها) لازم جهت جستجو تعیین می گردند. پس از ورود اطلاعات (Data Entry) و تکمیل فیلد های هر فرم و همچنین الصاق فایل مربوطه به آن فرم، می توان مدرک مورد نظر را به راحتی جستجو نمود. توسعه فناوری اطلاعات آتیه با توجه به اجرای پروژه های Data Entry در بسیاری از سازمان ها و آشنایی با برنامه های آرشیو ( مدیریت اسناد )رایج در کشور، بسته به نیاز و بودجه کارفرمایان همکاری های لازم را جهت معرفی نرم افزارهای ایرانی و خارجی مناسب بعمل می آورد. همچنین علاوه بر نرم افزارهای موجود امکان طراحی و توسعه نرم افزارهای اختصاصی هر سازمان نیز وجود دارد. کلیه نرم افزارهای آرشیو و مدیریت اسناد ارائه شده با خدمات پشتیبانی کامل از قبیل نصب، آموزش به پرسنل و رفع اشکال میباشد.

نمونه فرم های ورود اطلاعات