سیستم مدیریت اسناد

ده مزیت اسکن مدارک و اسناد
اسفند ۳, ۱۳۹۸

هر شرکتی به یک سیستم نگهداری سوابق معتبر نیاز دارد. سوابق خوب هنگام حسابرسی به شرکت شما کمک میکند و این امکان را می دهد که هزینه ها و منابع درآمد را در دوره ی تجارت خود ردیابی کنید.
فراتر از اسناد هزینه و درآمد ، سازمان شما ممکن است نیاز به حفظ سوابق اجاره نامه ، سفارشات مشتری ، اسناد قانونی و موارد دیگر داشته باشد.
این مستندات می توانند به راحتی فضای بیسار زیادی از شرکت شما را اشغال کنند و جستجو ، مرتب سازی تمام پرونده ها زمان بر است و هزینه بر است.
وقتی کنترل اسناد و مدارک کاغذی از دست خارج می شود و جعبه ها فضای زیادی را در دفتر شما می گیرند ، زمان آن است که به مدیریت اسناد الکترونیکی رو بیاورید..

شرکت توسعه فناوی اطلاعات آتیه شما را در راه رسیدن به سیستم مدیریت اسناد یاری میکند. ما به شما کمک میکنیم تا از اتلاف وقت و هزینه در جستجو ، مرتب سازی ، ذخیره و نگهداری اسناد و پرونده های سازمان خود جلوگیری کنید.